Kjeks til Tromsø

Vi har fått bestilling på en liten kjeks som Terje har satt i gang med.
Det skal være en litt mindre båt som barnebarn også kan lære seg å ro på.
Slike besteforeldre trengs det flere av!

Røyset er ferdig. Litt over 8 alen. Bordveden er sortert og ligger klar.

Kjølbordet gjøres klart for prøving

Halsene er ferdig felt. Bare skytinga igjen før botnet er ferdig.

Nerremma er ferdig, og Terje brunfeller for øvremma.

Øvremma bak er på, og det felles på stevnet for framborda

Båten er avborda, innveden er nagla fast, og Terje holder på å legge inn esingene.

Ripborda og innveden er ferdig. Båten skal leveres klargjort for seil.

Kollerne.

Båten er ferdig. Årer og beslag står igjen. Den leveres usmurt denne gangen.

Båten er klar til avhenting. Kjøperen skal smøre og male selv.

Bygging av nise, pram eller skeis

Akkurat når nisa overtok som lettbåt for jolla, vet jeg ikke. Men den er i alle fall mer lettbygd enn jolla. Og sikkert billigere. I hvertfall mindre.
Vi har bygd noen av den og.

Nisa bygges i ei byggeramme. Kjølen skrus ned i ramma. Her er kjøl med kjølbrett og begge speilene satt på plass.

Her er andre omfaret ferdig fellt.

Tredje omfaret er ferdig. Det er relativ enkel felling og ganske smale bord.

Alle omfarene er ferdige, og innved og tofter settes på plass.

Akterspeilet med speilknekt

Ferdig til smøring når det blir bedre smørevær.

Lofotjolla var en uvurderlig lettbåt for fembøringene og etterhvert skøyter og kuttere.
Opp gjennom åra har vi bygd en god del. Det er særlig skøyteeiere som vil ha.

Kjøl med kjølbrett, forstevn og stevn til speilet.

Speilet ferdig laget og festa på bakstevn.

Her er kjølbordet stima. På noen joller har vi hogd framhalsene for å få bedre legg framme.

Tredje omfaret er på.

Fjerde omfaret klinkes.

Ripbordet felles. Her oppe er det ganske lett arbeid.

Innveden legges inn. Båten virker som et trau før innveden er inne.

Toftene er ferdige. De gamle jollene hadde sneller under toftene. Vi har kutta ut det og heller laga litt tykkere tofter.

Vaterbord og tolleganger ferdig. Jolla har litt strekk i sida og botnet for at den ikke skal skrubbe for mye.

Bygging av lofotjolle

Lofotjolla var en uvurderlig lettbåt for fembøringene og etterhvert skøyter og kuttere.
Opp gjennom åra har vi bygd en god del. Det er særlig skøyteeiere som vil ha.

Kjøl med kjølbrett, forstevn og stevn til speilet.

Speilet ferdig laget og festa på bakstevn.

Her er kjølbordet stima. På noen joller har vi hogd framhalsene for å få bedre legg framme.

Tredje omfaret er på.

Fjerde omfaret klinkes.

Ripbordet felles. Her oppe er det ganske lett arbeid.

Innveden legges inn. Båten virker som et trau før innveden er inne.

Toftene er ferdige. De gamle jollene hadde sneller under toftene. Vi har kutta ut det og heller laga litt tykkere tofter.

Vaterbord og tolleganger ferdig. Jolla har litt strekk i sida og botnet for at den ikke skal skrubbe for mye.

I Målselva i Troms har det vært flere elvebåttyper i bruk. Ferger og prammer har vært brukt til å frakte folk, bileer og dyr over elva.
Mindre båter har vært brukt til fløting og laksefiske. For bruk i Målselvkulpen til fiske var det minst 3 litt forskjellige typer.

Vi har bygd to av dem, Aarskogbåt og Fossumbåt. Her skal vi vise noen bilder fra bygginga av Fossumbåt.


Kjøl og stevner er ikke så ulikt laga som på jollene, bortsett fra speilet.

Første omfar er paddeflatt. Borda er 3/4 tom tykke, og bør stimes for å lette arbeidet.

Også andre omfaret er flatt. Jeg stimer dette og.

3. omfar er ferdige. Sidene i båten er påbegynt. Nå må botnbanda inn.

Botnbanda felles.

Ripbord, innved og tofter er på plass.

Før vaterbordet legges på, må det en liten slange innvendig som støtte.

Ferdig båt på sjøen for å sjekkes og prøves litt.

Båten er lettrodd og stødig.

Bygging av Fossumbåt eller elvebåt fra Målselv

I Målselva i Troms har det vært flere elvebåttyper i bruk. Ferger og prammer har vært brukt til å frakte folk, bileer og dyr over elva.
Mindre båter har vært brukt til fløting og laksefiske. For bruk i Målselvkulpen til fiske var det minst 3 litt forskjellige typer.

Vi har bygd to av dem, Aarskogbåt og Fossumbåt. Her skal vi vise noen bilder fra bygginga av Fossumbåt.


Kjøl og stevner er ikke så ulikt laga som på jollene, bortsett fra speilet.

Første omfar er paddeflatt. Borda er 3/4 tom tykke, og bør stimes for å lette arbeidet.

Også andre omfaret er flatt. Jeg stimer dette og.

3. omfar er ferdige. Sidene i båten er påbegynt. Nå må botnbanda inn.

Botnbanda felles.

Ripbord, innved og tofter er på plass.

Før vaterbordet legges på, må det en liten slange innvendig som støtte.

Ferdig båt på sjøen for å sjekkes og prøves litt.

Båten er lettrodd og stødig.