God bør

I 2001 fikk vi en forespørsel fra Asker kommune om å bygge en båt til Sjøskolen på Børsholmen. Båten skulle være et klasserom for elever som har litt tilpasningsvansker i den vanlige skolen.
Det var en spesiell oppgave. I tillegg til å ha en viktig funksjon, var den også den største båten vi har bygd.

Det skulle mange og store røtter til denne båten. 4 1/2 toms tykke, og lange stammer og rotender. Den store båndsaga gjorde det lettere å få av noen kilo på dem.

Terje smidde i dagesvis. I tillegg til beslag, måtte vi smi en god del spiker som ikke er i handelen. Alt ble sendt til galvanisering.

Røyset var langt. Assosiasjonene til skip var der. vi var glade vi hadde stor elektrisk høvel.

Kjølborda klinkes.

Her er botnet ferdig borda.

Innløpet på en så stor båt blir ganske voldsomt.

Sikting og skyting av remborda.

Det er ikke så vanskelig arbeid med bordinga, men tungt kan det være med 5/4 toms bord. For ikke å snakke om klinkinga.

Loddfjøla gir oss legget på borda. Det er de samme legg som på de andre storfembøringene vi har bygd.

Øvremma er et tungt bord å vri til.

Innveden på vei inn i båten. Hoggestabbene måtte vi ha inne i båten.

Tofter og beter lages.

Skvettripe vaterbord og løfting.

Båten på vei ut av skottet. Den måtte nesten tres ut for å komme under taksperrene.

Prøveseiling i Håkøybotn. Båten gikk beint og var fin på trim med en gang. Seilene Bente har sydd står perfekt.

Fornøyde båtbyggere i full fart.

Utsyn fra råa på vei sørover til Asker.