Mosken

Vi har fått inn en halvfemterømming til reparasjon. Den ble restaurert rundt 1975, men en del av arbeidet kunne vært bedre, så det er på tide å gjøre noe av det om igjen. Det er meningen at båten skal til Kystens landsstevne i Bodø til sommeren.

Båten er opprinnelig fra Moskenes. Den var i veldig dårlig forfatning da den ble kjøpt til Skjervøy. Mesteparten måtte skiftes.

En av de delene som ikke ble skifta, var baklotet. Nå er det på høy tid, sannsynligvis stevnet og.

Det gamle kjølbordet brukes som mal for det gamle.

En svært dårlig felling mot kjølbordet gjør at vi må legge en kile på bordet for å få det å falle.

Mellaremma framme må og skiftes.