Bøker

Vi selger firebindsverket Nordlandsbåten og Åfjordsbåten. Med over 1000 sider og 1500 illustrasjoner om seiling, roing, fiske og bygging av de to båttypene, og mye mer stoff, er dette noe av det grundigste som er gitt ut om dette stoffet. Uunværlig for alle kystkulturinteresserte.

Bind 1, Båten i bruk.
Bind 1 tar deg med på havet, både på fiske, roing og seiling. Vi får høre hvordan de gamle redda seg ut av de mest hårreisende situasjoner i dårlig vær. Boka tar også for seg kulturmiljøet rundt sjødrifta, hvordan de kledde seg, ro- og seilteknikken og fiskemetodene med forskjellige båter og båtstørrelser.
ISBN 82-90795-017

Bind 2, Nordlandsbåten.
Denne boka forteller om bygginga av en Bindalsfæring demonstrert av Einar Bangstad, en av de siste tradisjonsbærerne. Vi lærer alle de spesielle detaljene og får et innblikk i materialkravet til en slik båt. Med grunnlag i over 150 dokumenterte båter beskrives detaljer og byggeteknikk på andre Nordlandsbåttyper.
Instruktive tegninger og illustrasjoner. Vedlikehold og stell.
ISBN 90795-025

Bind 3, Åfjordsbåten.
Vi følger Johan Hårstad fra han finn emne i skogen til han er ferdig med færingen. Han er den siste i sin slekt som har bygd båter så langt tilbake noen veit. Byggeprosessen er omtalt til minste detalj. Med grunnlag i 50 dokumenterte båter får vi omtale av alle delene Åfjordsbåten er bygd opp av, med rigg og seil. Størrelsesystemet så langt det er klarlagt. Vedlikehold, tjærebreing og barking av seil.
ISBN 82-90795-033

Bind 4, System & Oversyn.
Dette bindet tar for seg mer teoretiske innfallsvinkler enn de tre forrige. Vi ser på prinsippene bak detaljene. Det utmålssystemet som båtbyggeren benytter. representerer en slags geometri. Skrogformen er gjennomtenkt, og bygd med sikte på stor fart. Styret er merkelig omvendt, men mer effektivt enn de moderne. Riggplassering, trim og seilutforming er helt i samsvar med en moderne teknisk fortåelse. Ordboka tar for seg mellom 2 000 og 3 000 benevnelser og uttrykk fra den gamle sjøbrukskulturen. Båtbygger så vel som fisker hadde et svært presist og entydig språk som vi får en liten gløtt inn i.
ISBN 82-992217-0-6

Vi selger direkte fra lager svært rimelig. Send oss en e-post eller ring enten du bare vil ha en av bøkene, eller alle fire.

Priser: Enkeltvis koster hver bok kr 500 pluss porto og ekspedisjon. Alle fire får du for kun kr. 1800 plus porto og ekspedisjon