Båter vi har bygd

Nr.1 Jolle 8 ½ fot, til Tromsø, 1980-81

Nr.2 Jolle 8 ½ fot, til Sandvika, 1982

Nr.3 Jolle 8 ½ fot, til Sandvika, 1983

Nr.4 Jolle 8 ½ fot, til Oslo, 1983
Nr.5 Færing 7 ½ alen, bygd hos Einar Bangstad, Bindal, 1983
Nr.6 Hundromsfæring 8 ½ alen, til Fremtiden i våre hender, Oslo, 1986

Nr.7 Hundromsfæring 8 alen 3", til Lenvik bygdemuseum, 1987

Nr.8 Hundromsfæring 8 alen 7", til Lenvik bygdemuseum, 1987
Nr.9 Hundromsfæring 7 alen 18", til Lenvik bygdemuseum, 1987
Nr.10 Hundromsfæring 7 alen 20", til Lenvik bygdemuseum, 1987
Nr.11 Hundromsfæring 7 alen 18", til Lenvik bygdemuseum, 1987
Nr.12 Jolle 8 fot 10", til Narvik, 1988
Nr.13 Hundromsfæring 8 alen 3", til Arctandria, Tromsø 1988
Nr.14 Jolle 10 fot, til Stathelle, 1988
Nr.15 Hundromsfæring 8 alen, til Helgeland, 1988

Nr.16 Melfæring hos Ole Skålvik, Skålvikfjorden, 1988, med Jon Godal og Øystein Ormbostad

Nr.17 Jolle 8 fot 10", til Lenvik bygdemuseum, 1989 med Bjørn Skauge

Nr.18 Jolle 8 fot 10", til eget bruk, feb 1989.

Nr.19 Hundromsfæring 8 alen, til Arctandria, Tromsø, april 1989
Nr.20 Hundromsfæring, 7 alen 22", til Gratangen båtsamling, 1989
Nr.21 Hundromsfæring, 8 alen 6", til Stockholm, juni 1989
Nr.22 Hundromsfæring, 7 alen 21", bygd på Tromsø museum, til Moss, okt 1989
Nr.23 Firroring, 11 ½ alen, til Tennevoll, mai 1990
Nr.24 Hundromsfæring, 8 alen 10", til Arctandria, Tromsø, juli 1990
Nr.25 Firroring, 11 ½ alen, Tennevoll, mai 1990
Nr.26 Hundromsfæring, 8 alen 17", til Stockholm, desember 1990

Nr.27 Seksring, 10 3/4 alen, til Oslo mai 1990

Nr.28 Seksring 10 alen 3", 1991

Nr.29 Fembøringen Salarøy, til Tromsø Museum og Arctandria, 20 alen 10", august 1991. Bygd med Iver Ryvoll og Bjørn Lillevold

Nr.30 Fembøringen Grytir, til Gratangen båtsamling, 20 ½ alen, februar 1992. Bygd med Iver Ryvoll

Nr.31 Hundromsfæring, til Bergen, april 1992
Nr.32 Hundromsfæring, 8 alen, til Harstad, mai 1992
Nr.33 Hundromsfæring, 8 alen 10", til Kabelvåg, juni 1992

Nr.34 Elvebåt, til Fossmotunet, juni-juli 1993, bygd med Harry Hillestad

Nr.35 Seksring, 9 ½ alen, til Alta, høsten 1993
Nr.36 Firoring, 12 alen, til Tromsø, januar 1994

Nr.37 Sunnfjords sekskeiping, til Roskilde, mars 1995. Bygd i Florø med Harald Dalland, Søren Nilsen, Terje Planke og Jo Tingvold.

Nr.38 Geitbåtfæring, til Sekken, juni 1995

Nr.39 Halvfemterømming, 12 alen, til Oslo høsten 1995. Rigg av Arne Terje Sæther

Nr.40 Fembøringen Drauen, til Tromsø Museum, september 1995. Med Iver Ryvoll, Bjørn Skauge og Ulf Mikalsen. Rigg av Arne Terje Sæther.

Nr.41 Fjordamerra, til Aure Historielag, september 1996. Med Arne Terje Sæther.

Nr.42 Halvfjerderømming, 10 ½ alen, til Bodø, februar 1997. Med Arne Terje Sæther
Nr.43 Halvfjerderømming, 11 ½ alen, til Bodø, juni 1997. Med Arne Terje Sæther
Nr.44 Jolle 8 ½ fot, til Trondheim, juli 1997
Nr.45 Misværåttring, 14 ½ gamle alen, til Reine høsten 1997. Med Arne Terje Sæther

Nr.46 Fembøringen Vågar, 21 alen, til Vågan kystlag våren 1998. Med Arne Terje Sæther, Thomas og Endre Lund.

Nr.47 Halvfjerderømming, 10 ½ alen, til Malangen. Høsten 1998. Med Arne Terje Sæther
Nr.48 Nise, 7 ½ fot, av Endre Lund, høsten 1998
Nr.49 Nise, 7 ½ fot, av Toralf Heen, høsten 1998
Nr.50 Hundromsfæring, 8 alen. Til Grytøya. Februar 1999
Nr.51 Treroring 8 ½ alen, til Hitra. Med Arne Terje Sæther, februar 1999
Nr.52 Jolle med hogne framhalser, 7 ½ fot, til Tromsø vår 1999. Av Toralf Heen.
Nr.53 Jolle med hogne framhalser, 7 ½ fot, til Oslo vår 1999. Av Endre Lund

Nr.54 Fembøring til Evenes kystlag, 18 3/4 alen. Sjøsatt 19/6 1999. Med Arne Terje Sæther

Nr.55 Drontheimer til Tromsø, mars 2000. Av Arne Terje Sæther

Nr.56 Hundromsfæring 8 alen, til Bergen. April 2000

Nr.57 Firoring, 12 alen, til Bleik. juli 2000

Nr.58 Tororing, 7 ½ alen, til Seattle. Mai 2001

Nr.59 Tororing, 7 ½ alen, til Tromsø. Av Arne Terje Sæther mai 2001

Nr.60 Jolle, 8 ½ fot, til Drøbak. Juni 2001

Nr.61 Hundromsfæring, 8 alen, til Varangerbotn, av Arne Terje Sæther juli 2001

Nr.62 Elvebåt til Målselv, desember 2001

Nr.63 Fembøringen God Bør, til Børsholmen sjøskole, Asker, juni 2002

Nr.64 8 fots nise til Deborah. bygd av Henk

Nr.65 Kopi av treroring fra Vikran, Terje. ferdig febr 03

Nr.66 8 fots nise. Bygd av Henk. Ferdig febr 03

Nr.67 Treroring til Alta. 9 ½ alen. Bygd av Gunnar. Ferdig febr 03

Nr.68 Tororing til Nordfjord, 7 ½ alen, bygd av Terje. Ferdig mai 03
Nr.69 Tororing til Oslo, 7 ½ alen, bygd av Gunnar. Ferdig sept 03

Nr.70 Åttring til Tromsø, 15 alen, bygd av Terje, Gunnar og Ola. ferdig juli 03

Nr.71 Ferdiggjøring av gammel uferdig kjeks fra 1924, Ola jan 04
Nr.72 Fossumbåt til Målselva. Gunnar. Ferdig jan 04
Nr.73 Treroring til Oslo. Terje, feb 04.

Nr.74 Krumstevnt fembøring til Tønsberg.Ola, Terje, Gunnar og Bente

Nr.75 Elvebåt til Målselv. Gunnar, ferdig des 04.
Nr.76 Kjeks til Trøndelag. Terje, ferdig jan 05.

Nr.77 2 ½ roms spisse til Kvaløya. Gunnar, ferdig feb 05.

Nr.78 Treroring til til Kåfjord. Terje, ferdig mars 05.
Nr.79 Tororing til Hammerfest. Gunnar, ferdig mars 05

Nr.80 Firroring til Nord Troms Museum. Ola, Terje og Gunnar. Ferdig juni 05.

Nr.81 Treroring til Gratangen. Terje.
Nr.82 Fossumbåt til Målselva. Gunnar.
Nr.83 Liten 2 ½ roms kjeks. Ola.

Nr.84 Treroring til Isle of Man. Terje

Nr.85 Hundromsfæring til Isle of Man. Gunnar.

Nr.86 Tororing i halv størrelse til Oslo/ Lofoten. Ola.

Nr.87 Røys med kjølbord og bakhalser til Perspektivet museum, Tromsø. Gunnar.
Nr.88 Kjeks til Arctandria, Tromsø. Gunnar.
Nr.89 Treroring til Arctandria, Tromsø. Gunnar.

Nr.90 10 alens Oselver til Tromsø. Gunnar

Nr.91 2 ½ roms kjeks til Trøndelag. Terje
Nr.92 2 ½ roms spisse til Tromsø. Terje.
Nr.93 2 ½ roms ranværing til Mo i Rana. Ola.
Nr.94 2 ½ roms kjeks til Tromsø. Gunnar.
Nr.95 2 roms spisse. Ola.
Nr.96 4 rorings vikingbåt til Haugesund. Ola og Terje.
Nr.97 Speilbåt 15 fot. Gunnar.
Nr.98 2 roms spisse. Ola.
Nr.99 2 ½ roms kjeks til Tromsø. Terje.
Nr.100 Draken Harald Hårfagre.


Hvis det er noen som har bilder, info eller liknende rundt noen av båtene som burde vært på denne siden er det bare å sende en mail eller ringe!