Spisse 2

Vi har fått bestilling på en spisse til. Denne gangen er det Terje sin tur å bygge den. De er bra mye lettere å bygge enn nordlandsbåtene.
Materialkravet er også et helt annet. Men vi velger å holde oss på et litt bedre nivå enn mange av de som ble serieprodusert på 60- og 70-tallet når det gjelder material.

Kjøl og stevner fra en gammel spisse vi bruker som mal. Den hadde ganske brukbar fasong.

Kjøl og stevn er satt opp.

Kjølbordet er på og bakhalsen prøves.

Framhalsene er ferdige.

Det går ganske radig unna. Botnbanda felles.

Nerremma er ferdig felt. Smale bord er lett å jobbe med.

Mellaremma er nesten ferdig. Smale bord som legges med toppenden til stevns gjør arbeidet greit.

Vi har laga en litt ny vri på en gammel måte å holde borda til stevns på. Her er det flere måter å gjøre det på. Stoff for en egen artikkel kanskje.

Båten er ferdig borda. Bare innved og rekke igjen.