10 alens Oselver til Tromsø

Vi har fått bestilling på en Oselver. Litt skummelt. Vi vet jo hva slags nivå de ligger på på Oselververkstaden. Håper vi greier å følge opp sånn noenlunde. At vi ikke skjemmer dem ut der nede.
En oselver er ikke lett å bygge. Jeg har fått båten sammen så langt, men skikkelig oselverbygging er det vel knapt.

De har vært supergreie på Oselvarverkstaden og sendt meg eikeemner til kjøl og lot. Først må jeg lage til kjølen. Eika er hard på eggstålet. I hvertfall mer enn jeg er vant til.

Jeg har laga mal for lot og stevn, og prøver dem før jeg skjærer ut. Det er dyrt og tungvint å ta feil her.

Bakstevnet høvles til. Måten jeg gjør det på er sikkert ikke som de gjør det sørafor, men det får våge seg.

Røyset er oppe. Fin svensk eik.

Jeg bruker halvkløvninger til halser. Litt i overlag kanskje, men godt å ha nok. Jeg vet at de ikke gjør det slik sørafor, men jeg lover å prøve det hvis jeg får en sjanse til. Det er interessant å hogge halsene av kløvninger og.

Så er det å skalke bort det overflødige.

Ryebila er god å slette med.

Godt med litt margin på første prøving. Nå kan jeg tegne opp ganske nøye hvordan det skal bli.

Så er det bare å hogge nesten ned til streken.

Viktig å felle begge halsen samtidig.

Her kan jeg finfelle mot kjølen og lotet.

Jeg må ha flere runder med å sjekke at borda blir symmetriske.

Jeg må lage botnbordet noenlunde ferdig før jeg setter halsene fast.

Skaringene felles. Botnbordet høvles av et litt tykkere bord for å få finere løp.

Botnborda er nesten ferdige.

Hele første omfaret er ferdig.

Børebordet bak felles. Litt uvant er det med arbeidsmåten, men det går greit.

Frambøra felles. Det andre bordet går lettere enn det første, og da er det håp.

Bakbørene er satt fast.

Hele omfaret på. Nå ligner det endelig litt på en båt.

Botnbanda ved beten og frambandet er felt.

Bakbørene gikk greit å få på.

Båten er ferdig borda, og betene eller lanbanda er felt.

Esingene og fotstøene er ferdig felt.

Innveden og toftene er ferdige

Båten er ferdig bunnsmurt og lakka. Årer og hammelband av elgskinn.

Vi er ikke vant med så blanke båter!

Nauvronga av messing tar seg godt ut i kveldssola.