Hundromsfæring til Isle of Man

I vår fikk vi bestilling på to båter til Isle of Man. Noe vi selvfølgelig setter pris på. Denne båten skal være en litt stor hundromsfæring. Mest beregna på roing, men den skal også ha rigg med råseil.Det er lenge siden vi har bygd en så stor kjeks.

Emner til kjøl og lot er funnet fram og er klar til å bli bearbeida.

Først blir kjølstokken saget ut og retta opp manuelt. Den må være helt rett før man begynner å tynne den og høvle spunning.

Spunningen er ferdig på den ene sida. Grovhøvlinga tar jeg med en fletthøvel, som er en lang flashøvel.

Jeg har et lite malstykke av kjølbordet som jeg bruker til å sjekke at legget i spunninga blir rett.

Baklotet rettes opp etter at det er sagd ut

Stevnenden hogges og høvles ferdig, mens resten forblir ubearbeid.

Denne båten hadde angitt totallengda. Jeg må legge sammen delene og sjekke lengda før jeg kapper lota.

Baklotet er ferdig skara, deretter blir underdelen gjort ferdig før lotet blir klinka til kjølen. Vinkelen mellom kjølen og lota er svært viktig.

I romma i båten blir det hogd en ask, som er til å klinke kjølborda mot. Det er for å sette kjølborda bedre fast enn bare en spikring ville gjort.

Ett av de bakre kjølbordene prøves. Her må det bare jobbes til det faller fint og er på rett legg.

Hele kjølomfaret er ferdig klinka. Her skytes overkanten til rette bredder.

Bakhalsen prøves. Jeg bruker litt tid på å ta vridninga på bordet, så vi er sikker på at det ikke sprekker.

Begge bakhalsene er ferdige, og er satt på.

Halsomfaret er ferdig klinka. Halsen skytes nå til riktige bredder og rett fasong.

Botnet helt ferdig, og botnbanda er lagt på plass og spikra.

Stevnet hogges til før det høvles

Stevnskaringa hogges

Fleksibiliteten i nerremma prøves.

Nerremma framme prøves.

Hele omfaret ferdig.

Øvremma bak er ferdig fellt og festa.

Øvremma framme er ferdig felt og legges på.

Jeg borer for sømmen.

Bandskaut er grovsaga før felling.

Bandskautene festes med trenagler som årettes på innsida.

En tur i rotskottet, og vips har vi fire fine emner til renger og fotstø

Emnene ferdig saga og høvla.

Leddmalen gir grovformen slik at de kan grovsages på båndsaga. Her er de ferdige til å medras.

Rong og fotstø ferdig felt og nagla i bakskotten.

Så er det esingen. Emner ligger på låven, det er bare å finne det som passer best.

Esingene kløyves på båndsaga. Deretter dimensjoneres de.

Så er det noe saging og høvling for å få dem ferdig tynna i endene.

Den ene esingen legges inn. Det gjelds å være forsiktig med endene. Emnet er rått, og i tillegg har det ligget noen timer i sjøen.

Bakenden bøyes inn sist. Den er det minst bøy på.

Esingene festes midlertidig med treplugger.

Så var det bakripa som høvles klar til å prøves første gangen.

Begge bakripene på plass. De festes med båtspiker som nøkkes i esingen. Det er litt plundrete fordi man må dra til med båtskruene for hver spiker.

Ripene er på plass og beten og resten av innveden felles.

Opplenninger og tofter er felt, og vaterbordet er kommet på.

Skvettripa er på, og fasongen på den finmyses. Dette blir jo den øverste linja i båten, så det er om å gjøre at det ser bra ut.

Slangen eller tollegangen felles mot vaterbordet.

Tollforing og tollepinner. Selve tollforinga er av endeved i bjørk. Den vil vare lenge.

Krysstokk og kollere.

En sess i bakskotten er bedre å sitte på enn rett på fotsøta. Ryggstø ble det ikke tid til.

Båten er tatt ut for å males og smøres. Tjyvflaks med været gjorde at det tørka over all forventning.

Kunden og en kompis er kommet fra Isle of Man. Vi kunne like godt sette dem i arbeid på slutten.

Tilhengern tilpasses for at båten skal sitte godt. Det er jo lang tur hjem.

Manx og norsk flagg. Hyggelig med besøk fra gamle kolonier.

Klar til å trilles ombord på hurtigruta Polarlys.